Tikumiskā līderība

Tikumiskā līderība

Sveicināti, “Kalnā” draugi!

Gaidīsim tieši Tevi uz praktisku un izglītojošu vakaru “Tikumiskā Līderība” kopā ar Egilu Purviņu, iekšējās izaugsmes un Tikumiskās Līderības pasniedzēju no A.Havarda Tikumiskās Līderības institūta Latvijā.

Zināms, ka par līderi nepiedzimst, par līderi kļūst. Ikkatrs no mums ir aicināts būt par patiesu līderi – ar savu personību, ar savu dzīves kvalitāti, ar savu darbu un piemēru, apliecinot to. Pilnveidojoties pašam un iedvesmojot citus uz izaugsmi, patiess līderis spēj aizdegt sirdis, modinot sabiedrības garīgo atmodu visos tās līmeņos. Ko nozīmē būt patiesam cilvēkam – cēlam, dižam, augstsirdīgam, radošam un pilnīgam? Kas tad ir Tikumiskā līderība? Ko nozīmē būt patiesam līderim? Kāds tad ir tikumisks cilvēks? Kas ir tikumi? Kas ir raksturs? Kas ir temperaments? Kā veidot un izkopt raksturu, kļūstot par cēlu un dižu personu? Šos un citus jautājumus izskatīsim praktiskā un izglītojošā sarunu vakarā.

Ja vēlies veidot sevi kā cēlu personību, apzinoties cilvēka cieņu un aicinājumu uz pilnību, esi aicināts uz šo izaugsmes vakaru. Tikumiskā Līderība ir domāta tiem, kam ir svarīgi dzīvē piešķirt vērtības, saturu un jēgu. Latvijas simtgadē vēlamies dāvināt mūsu Latvijai – savu personību, savu dzīves kvalitāti, savu darbu un piemēru, lai piešķirtu dzīvei vērtību, saturu un jēgu tam, ko darām Latvijas labā, jo mēs katrs esam Latvija un tai ir nepieciešami tikumiskie līderi.

Nāc pats un aicini līdzi draugus! Paņem līdzi pateicības ziedojumu un cienastu! Kā arī padomā par jautājumiem, ko vēlies uzdot vakara viesim! Tiekamies KALNĀ 24.novembrī no plkst. 18.00 Svētās Ģimenes mājā Vecrīgā, Klostera ielā 5! Sekojiet līdzi informācijai mūsu Facebook kontā – https://www.facebook.com/kalnaaa/, Instagram kontā – kustība_kalnaa un arī mūsu mājas lapā www.kalna.lv

Ar pateicību kustības “Kalnā” komanda.

P.S. Pasākuma laikā tiks fotografēts un uzņemtās fotogrāfijas tiks izmantotas kustības “Kalnā” sociālajos tīklos un mājas lapā.