Arita

Arita

“Atceros vienā no pirmsgavēņa ballēm arhibīskaps Z.Stankevičs uzsvēra, ka mēs, kristieši, baznīcas vidē komunicējam pārsvarā vertikāli – es un Dievs, bet vajag palūkoties arī blakus uz citiem kristiešiem un komunicēt horizontāli. Tā vizuāli sanāk krusts. Un ja baznīcā lūdzās un arī draudzējās, veidojās pāri, tad viss ir kārtībā. Jo ja kādu no komunikācijām neveic, tad krusts neveidojās. ”Kalnā” to ņēma kā pamatu, ka obligāti ”Kalnā” pasākumos ir ierēķināts laiks sadraudzībai, kad cilvēki savā starpā var brīvi pačalot. Mans ieteikums, kāpēc apmeklēt kustības “Kalnā” pasākumus – lai ļautos draudzībai, priekam un arī – iespējai satikt savus dzīvesbiedrus. Ir tik labi, ka ir kur atpūsties un pabūt sadraudzībā kopā tā, kā atbilst patiesai cilvēka cieņai.”