Dita

Dita

Jau pāris gadus pieņēmu aicinājumu būt arī “Kalnā” organizatoriskajā komandā un ir bijis prieks redzēt, cik ļoti daudz cits no cita esam mācījušies un cik daudz svētību ir saņemts šajā laikā. No sirds esmu pateicīga par visiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kurus esmu sastapusi, darbojoties “Kalnā”. Manuprāt, kustība “Kalnā” ir Dieva dāvana Latvijas iedzīvotājiem un ir liela svētība. Šī platforma ir nepretenciozs atspoguļojums, kā pilnveidot sadraudzību dažādu cilvēku starpā, pozitīvi transformēt dažādus ne vienmēr atbilstošus patiesībai sabiedrības priekšstatus un būt ar iniciatīvu, iesaistīties un darīt. Manuprāt, kustības “Kalnā” viens no mērķiem ir arī radīt pārmaiņas “patēriņa kulta” sabiedrībā  – jo mēs aizvien darbojamies uz brīvprātības principa, nedarbojamies ar citiem motīviem kā vien citu cilvēku labā un laika gaitā esam pierādījuši, cik ļoti daudz nosaka cilvēku pašu iniciatīva un vēlēšanās kalpot kopējam sabiedrības labumam, spēja sadarboties un būt komandā. Brālīgums, vienotība un cieņa – tās ir, manuprāt, skaistākās kustības “Kalnā” vērtības, par kurām esam pastāvējuši un pastāvēsim.  Prieks par to, ka kustība “Kalnā” laika gaitā ir tikai pilnveidojusies un novēlu ikvienam, lai izdodas piedzīvot “Kalnā” misijas un vērtību bagātību.